Funny Dish Towel, Rollin’ With My Omies, Flour Sack Kitchen Towel, Sweet Housewarming Gift, Farmhouse Kitchen Decor, White or Gray (White)