Funny Dish Towel, Roanoke, Virginia (VA), Flour Sack Kitchen Towel, Sweet Housewarming Gift, Farmhouse Kitchen Decor, White or Gray (Gray)