Funny Dish Towel, It’s Way Too Peopley Outside, Flour Sack Kitchen Towel, Sweet Housewarming Gift, Farmhouse Kitchen Decor, White or Gray (White)