Funny Dish Towel, Craft Beer Makes Me Hoppy, Flour Sack Kitchen Towel, Sweet Housewarming Gift, Farmhouse Kitchen Decor, White or Gray (Gray)