Funny Dish Towel, Alexa Skip To The Weekend, Flour Sack Kitchen Towel, Sweet Housewarming Gift, Farmhouse Kitchen Decor, White or Gray (Gray)